Opus Dei: feiten en achtergronden

 

Start
Opus Dei
Veel gestelde vragen
Plaats in de kerk
Escrivá de Balaguer
Heilig leven
Getuigenissen
Controverse
Contact
Sitemap

Opus Dei: feiten en achtergronden

H. Jozefmaria Escrivá

Het Opus Dei is een personele prelatuur van de Rooms-katholieke Kerk. De organisatie richt zich tot gewone gelovigen die hun geloof in hun werk en dagelijkse leven proberen te beleven.

Het Opus Dei is in 1928 opgericht door de Spaanse priester Jozefmaria Escrivá. Hij is in 2002 heilig verklaard. 

Doel

De bedoeling van deze website is feiten en achtergronden te geven op basis waarvan de lezer zelf conclusies kan trekken over het Opus Dei.

Getuigenissen

Tal van niet-leden hebben een positieve getuigenis gegeven over het Opus Dei. Een beperkt aantal daarvan zijn weergegeven in de rubriek 'getuigenissen'. Ook de huidige paus Benedictus XVI staat positief ten opzichte van het Opus Dei. Een korte beschouwing door de toen nog kardinaal Joseph Ratzinger is opgenomen op deze website. Andere getuigenissen zijn van de kardinaal Simonis, de tot het katholicisme bekeerde Oostenrijkse psychiater Viktor Frankl, de Salvadoraanse bisschop Oscar Romero, de postulator van het zaligverklaringsproces van Moeder Teresa pater Brian Kolodiejchuck en Janne Haaland Matlary, hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit van Oslo en voormalig staatsecretaris van Buitenlandse Zaken van Noorwegen.

De Duitse kardinaal Karl Lehmann gaf in november 2002 op uitnodiging van het Opus Dei in Duitsland een lezing over gestalte en betekenis van Josemaría Escrivá. Tijdens deze lezing ging de kardinaal onder andere in op de ontstaansgeschiedenis en controverse. Hij concludeerde dat Escrivá "zonder twijfel een voorloper van het Tweede Vaticaans Concilie" is. 

De Da Vinci Code

Op deze site is een aantal artikelen opgenomen die het omstreden boek van Dan Brown The Da Vinci Code ontmaskeren als onbetrouwbaar. 

Informatie

De aan het Opus Dei gerelateerde websites kunnen worden bezocht via de links onder aan deze pagina: Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog.

De links Vaticaan - Katholiek Nederland geven algemene informatie over de Rooms-katholieke Kerk en Nederlandstalig nieuws.

Josemaria Escrivá, de heilige van het gewone.

"Persoonlijke vrijheid essentieel voor christelijk leven"

“Het is duidelijk dat jullie op dit en op ieder ander terrein dit programma van heiligheid in het gewone leven niet kunnen verwezenlijken, als je niet die volledige vrijheid geniet, die aan de mens - ook volgens de leer van de Kerk - op grond van zijn waardigheid als evenbeeld van God toekomt. De persoonlijke vrijheid - en als ik over vrijheid praat bedoel ik natuurlijk altijd de verantwoordelijke vrijheid - is van essentiële betekenis voor het christelijke leven. Jullie moeten mijn woorden dus zo opvatten als ze bedoeld zijn: als een uitnodiging om elke dag weer, en niet alleen in speciale noodsituaties, jullie rechten uit te oefenen; om eerlijk jullie plichten als staatsburgers in de politiek, de economie, het universitaire leven en het beroep te vervullen, en om moedig de gevolgen van jullie persoonlijke beslissingen en ook de last van de jullie toekomende persoonlijke onafhankelijkheid op je te nemen. Deze christelijke lekenmentaliteit zal jullie in staat stellen om iedere vorm van intolerantie en fanatisme te vermijden. Of, positief uitgedrukt, die mentaliteit zal jullie helpen om in vrede te leven met al jullie medeburgers en om het vreedzame samenleven in de onderscheiden sectoren van de maatschappij te bevorderen.” (Gesprekken met mgr. Escrivá, nr. 117)

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller