Pausen
Start Omhoog Video's Kardinaal Simonis Kardinaal Ratzinger Johannes Paulus I Pausen Moeder Teresa Oscar Romero Victor Frankl Kardinaal Franz König Kardinaal Lehmann Janne Haaland Matlary

 

Start
Omhoog

Paulus VI

“In zijn woorden voelden wij de trilling van de vurige en edelmoedige geest van geheel de Instelling, die in onze tijd ontstaan is als een krachtige uitdrukking van de eeuwige jeugd van de Kerk, die volkomen open staat voor de eisen van een modern, telkens actiever, capillair en georganiseerd apostolaat. Wij bezien met vaderlijke voldoening hoeveel het Opus Dei voor het Rijk Gods tot stand heeft gebracht en nog steeds verricht; het verlangen om het goede te doen, waardoor het Opus Dei zich laat leiden, de vurige liefde voor de Kerk en haar zichtbaar Hoofd, waardoor het zich onderscheidt; de vurige ijver voor de zielen, die het Opus Dei voert naar de zware en moeilijke wegen van het apostolaat van tegenwoordig zijn en getuigenis afleggen in alle sectoren van het hedendaagse leven...”

(Uit een handgeschreven tekst, door Paulus VI aan Mgr. Josemaría Escrivá verzonden na een audiëntie).

Johannes Paulus I

“Escrivá de Balaguer heeft voortdurend aan de hand van het Evangelie gezegd, dat Christus van ons niet slechts een beetje heiligheid verwacht, maar integendeel erg veel. Maar die heiligheid moeten we bereiken niet door grootse, maar door gewone daden. Het is de wijze waarop de daden worden verricht, die ongewoon dient te zijn. Daar, midden in het dagelijks verkeer, op kantoor, in de fabriek wordt men heilig, terwijl men zijn taak met bekwaamheid, met tevredenheid en uit liefde tot God verricht, zodat de dagelijkse arbeid niet de ‘dagelijkse tragiek’ wordt, maar bij wijze van spreken de ‘dagelijkse glimlach’.”

(Uit een artikel in ‘Il Gazettino’ van Venetië, een maand voordat hij tot paus werd gekozen).

Johannes Paulus II

“De grote betekenis van de persoon van de zalige Josemaría Escrivá is niet slechts gelegen in zijn boodschap, maar ook in de apostolische werkelijkheid waaraan hij leven heeft gegeven. In de 75 jaar vanaf haar stichting heeft de Prelatuur van het Opus Dei, een onlosmakelijke eenheid van priesters en leken, bijgedragen tot de verbreiding van Christus' heilsboodschap in vele kringen. Als Herder van de universele Kerk bereiken mij de echo's van dit apostolaat, en ik spoor alle leden van de Prelatuur van het Opus Dei aan hierin te volharden, in trouwe voortzetting van de geest van dienstbaarheid aan de Kerk die altijd het leven van de Stichter heeft geïnspireerd”.

(Tot de deelnemers aan het Theologisch Congres over het onderricht van de zalige Josemaría Escrivá, 14-10-1993).

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller