Escrivá de Balaguer
Start Opus Dei Veel gestelde vragen Plaats in de kerk Escrivá de Balaguer Heilig leven Getuigenissen Controverse Contact Sitemap

 

Start
Karakter
Vaticanum II
Zaligverklaring
Genezingen

H. Jozefmaria Escrivá

Escrivá de Balaguer, Josemaría

Escrivá de Balaguer, Josemaría, (Barbastro, Spanje, 9 jan. 1902 – Rome 26 jun. 1975), priester, stichtte op 2 oktober 1928 in Madrid het Opus Dei: een personele prelatuur van de Rooms-katholieke Kerk, die voor de gelovigen een nieuwe weg heeft geopend van heiliging midden in de wereld in de uitoefening van het beroep en in de vervulling van de plichten in gezin en maatschappij. Met zijn verkondiging van de universele roeping tot heiligheid en apostolaat wordt Escrivá beschouwd als voorloper van het Tweede Vaticaans Concilie.

Escrivá promoveerde in de rechten te Madrid en in de theologie te Rome. Hij ontving een eredoctoraat in de letteren aan de Universiteit van Zaragoza en was grootkanselier van de Universiteit van Navarra (Pamplona, Spanje) en Piura (Peru). Bij de Romeinse curie bekleedde hij verschillende adviesfuncties.

Hij is auteur van diverse spirituele werken, waaronder De Weg (1939; 43 talen, 4,5 miljoen exemplaren), Gesprekken met Mgr. Escrivá (1968; bundeling van interviews met de internationale pers) en Als Christus nu langskomt (1973). 

Escrivá stimuleerde en leidde de verbreiding van het Opus Dei over de hele wereld, dat bij zijn overlijden meer dan 60.000 leden van 80 nationaliteiten telde. Op verzoek van o.a. eenderde van het wereldepiscopaat werd in 1981 zijn zalig- en heiligverklaringsproces geopend. Op 6 oktober 2002 is hij door paus Johannes Paulus II te Rome heilig verklaard. De paus sprak over “de heilige van het gewone”, die “door de Heer was uitgekozen om de universele roeping tot heiligheid te verkondigen en om aan te geven dat de gewone activiteiten waaruit het dagelijks leven bestaat, een weg tot heiligheid zijn.”

Bronnen voor dit artikel vermelden:
"Escrivá de Balaguer, Josemaría," Encarta® Winkler Prins Online Encyclopedie 2005
http://nl.encarta.msn.com © 1997-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.
© 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

Honderd jaar lang Josemaría Escrivá

1902: Josemaría Escrivá de Balaguer wordt geboren in Barbastro, Spanje, aan de voet van de Pyreneeën, als tweede in een gezin van zes.
1915: drie jongere zusjes sterven, vader bankroet, de familie verhuist.
1918: Escrivá gaat naar het seminarie en begint studies burgerlijk recht. In 1925 wordt hij priester gewijd.
1927: doctor in de rechten. Begint pastoraal werk maar moet na de dood van zijn vader zorgen voor het onderhoud van zijn familie.
1928: voelt zich tijdens een retraite opgeroepen om het Opus Dei te stichten, Werk van God.
1934: publiceert zijn eerste boek, De Weg, waarvan ondertussen vier miljoen exemplaren zijn verkocht.
1936-1939: de Spaanse Burgeroorlog, het Opus Dei valt stil, Escrivá ontsnapt aan aanslagen.
1940: predikt retraites voor priesters op vraag van Spaanse bisschoppen.
1943: richt het Priestergenootschap van het Heilig Kruis op, zodat het Opus Dei over zijn eigen priesters kan beschikken.
1946: verhuist naar Rome. Het werk verspreidt zich in dertig landen en staat nu ook open voor gehuwden.
1950: promoot de oprichting van technische scholen, ziekenhuizen, universiteiten, vormingscentra, ook open voor niet-katholieken.
1962-65: het Tweede Vaticaans Concilie bevestigt dat het gewone beroepsleven een weg kan zijn naar heiligheid, een erkenning van Escrivá.
26 juni 1975: overlijdt in Rome.
17 mei 1992: wordt door paus Johannes Paulus II zalig verklaard, in aanwezigheid van 300.000 pelgrims.
6 oktober 2002: wordt in zijn honderdste geboortejaar heilig verklaard, in aanwezigheid van 370.000 pelgrims.

Sint Pietersplein in Rome tijdens
de heiligverklaring

 

Korte video over de heiligverklaring

 

Video-bezoek aan de prelaatskerk in Rome
waar de heilige Jozefmaria begraven ligt

 

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller