Contact
Start Opus Dei Veel gestelde vragen Plaats in de kerk Escrivá de Balaguer Heilig leven Getuigenissen Controverse Contact Sitemap

 

Start

Wie ben ik?

Als niet meer zo belijdend katholiek ben ik mij in de jaren negentig van de vorige eeuw weer gaan interesseren voor mijn katholieke roots. Over het Opus Dei las ik tegenstrijdige berichten en werd nieuwsgierig. Internet bood in die tijd steeds meer mogelijkheden om meer informatie te verzamelen, dan hetgeen de media over dit rooms-katholieke instituut publiceerden.

De zure opmerkingen van veel tegenstanders van het Opus Dei leken mij strijdig met het hoofdkenmerk van het Opus Dei: het streven naar heiliging van de gewone, dagelijkse dingen. Het zoeken van God op de eigen plaats in de samenleving, zowel thuis als op het werk als in het maatschappelijk verkeer.

Na verloop van tijd besloot ik zelf contact te zoeken met mensen van het Opus Dei. Dat was in 1997, ik was toen 35 jaar.

Vanaf dat moment begon ik deel te nemen aan vormingsactiviteiten van de prelatuur. Het ideaal van het Opus Dei – de heiligheid zoeken midden in de wereld – helpt mij om de beroepsarbeid beter te verrichten, om beter de mensen om mij heen te begrijpen en daar waar nodig te helpen. Mijn doel is om op een zo natuurlijk mogelijke wijze, zonder mijzelf anders te gedragen dan anderen van mij gewend zijn, mijn christen-zijn beter te beleven tussen de mensen in mijn omgeving.

Omdat de geest van het Opus Dei mij aansprak, heb ik 1998 gevraagd om lid te mogen worden. Na een jaar mocht ik aansluiten en werd ik lid. Ik ken het Opus Dei dus uit eigen ervaring.

De universaliteit van het Opus Dei heb ik aan den lijve mogen ondervinden op het congres 'De grandeur van het gewone leven' te Rome in januari 2002 en tijdens de heiligverklaring van de stichter van het Opus Dei te Rome op 6 oktober 2002. Dat ook de jeugd wordt aangesproken door het ideaal van het Opus Dei, bleek onder meer uit de aanwezigheid van jongeren bij de heiligverklaring – 40 procent van de 370.000 aanwezigen – en jonge gezinnen. Heel anders dus dan de situatie in Nederland, waar nog maar weinig jongeren kerken. De massale opkomst is mijns inziens een bewijs van authenticiteit van het ideaal van het Opus Dei, het ideaal van het christendom.

Eric Masseus

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller