Controverse
Start Opus Dei Veel gestelde vragen Plaats in de kerk Escrivá de Balaguer Heilig leven Getuigenissen Controverse Contact Sitemap

 

Start
Franco
De Da Vinci Code
Versterving
Rijkdom en Macht
Politiek
Media
Misleidingen

Inleiding

Het Opus Dei geniet een brede waardering, zowel binnen als buiten de Rooms-katholieke Kerk. Het Opus Dei is nog een jonge instelling van de Kerk. Zoals bij andere organisaties het geval is geweest, is het Opus Dei soms niet goed begrepen. Deze kritiek had soms betrekking op de trouw van het Opus Dei aan de paus, de bisschoppen of het katholieke geloof. Andere keren is de voornaamste oorzaak van een feitelijke of schijnbare controverse een verkeerd begrijpen van fundamentele punten zoals:

Niet in staat zijn te vatten, dat leden in kwesties die de maatschappij, de politiek, hun beroep en hun gezin betreffen, in volledige vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid hun eigen beslissingen nemen;
Verwarring van de begrippen geheim(zinnig) en privé, twee geheel onderscheiden begrippen;
Het onvermogen om het verschil te zien tussen de seculiere of lekenstatus van de leden enerzijds en de canonieke status, met alles wat daarbij hoort, van het godgewijde leven anderzijds.

Wie echter een beetje vertrouwd is met de geschiedenis van de Kerk zal nauwelijks verbaasd of geshockeerd zijn bij wat rumoer en onenigheid rond een nieuwe instelling in de Kerk. Uiteindelijk waarschuwde Jezus Christus1 zijn volgelingen bij herhaling voor dit soort kritiek.

 

  1. Lucas 21: 12 Maar voordat dit allemaal gebeurt zal men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten. U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam; 13 dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. 14 Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. 15 Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken. 16 U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd en sommigen van u zal men ter dood brengen; 17 u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. 18 Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. 19 Als u volhardt, zult u uw leven winnen. (vergelijk ook Marcus 13:9 en Matteüs 21:12)

Tussen Onwetendheid en Misleiding

Het Opus Dei heeft dikwijls de associatie opgeroepen van een machtige, rijke en elitaire, oerconservatieve katholieke organisatie die “achter de schermen” grote (schadelijke) invloed uitoefent in de Kerk en hier en daar in de maatschappij. In de extreme variant van dit imago is het een soort vrijmetselarij die louche praktijken niet schuwt, of een sekte (inclusief hersenspoeling van de leden of aspirant-leden, pogingen om jonge leden van hun ouders te vervreemden e.d.). Een extreemrechtse beweging in ieder geval, die destijds aan het regiem van Franco gelieerd zou zijn geweest. En de stichter was volgens deze 'zwarte legende' ijdel en op macht belust. >>>lees verder

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller