NRC 1972-02
Start Omhoog De Volkskrant 1967-01 De Volkskrant 1968 De Volkskrant 1968-10 NRC 1971-11 De Tijd 1972-02 NRC 1972-02 NRC 1972-12 Het Parool 1974-01 De Tijd 1974-01 De Volkskrant 1974-07 The Times 1988-04

 

Start
Omhoog

NRC 16 februari 1972

Spaanse apertura naar Europa

Door onze correspondent A. F. LUYENDIJK

BARCELONA, 16 febr. – Het bericht dat Gregorio Lopez Bravo, de Spaanse minister van buitenlandse zaken, een kort bezoek aan Nederland brengt en zal praten met minister Schmelzer, heeft in de Spaanse pers vrij veel aandacht gekregen.

Volgens Madrileense inlichtingen is het de eerste keer in de geschiedenis, dat een Spaanse minister van buitenlandse zaken Nederland bezoekt.

Het officiële doel van de korte reis naar ons land is een lezing die Lopez Bravo zal houden voor het Instituut voor Latijns-Amerika, een lezing over Spaans-Amerika, Spanje en Europa, waarover regelrechte vragen mogen worden gesteld. Dat kan boeiender zijn dan men denkt, want Lopez Bravo staat bekend om de verklaringen die hij in het buitenland aflegt en die altijd iets vrijmoediger zijn dan zijn optreden binnen Spanje.

De officieuze ontmoeting met onze minister van buitenlandse zaken zal voornamelijk betrekking hebben op de Europese veiligheidsconferentie, waarover de Nederlandse reizende ambassadeur, Vigeveno, enige maanden geleden in Madrid een kort gesprek met Bravo heeft gehad. Terzijde zullen er zeker andere onderwerpen aan de orde komen, zoals de positie van Spanje ten opzichte van de Gemeenschap van de Tien, die economisch nogal gecompliceerd is voor de Spanjaarden.

Ook is het mogelijk dat Lopez Bravo zijn voelhoorns zal uitsteken naar de eventuele houding van Nederland bij een toekomstige aanvrage tot associatie met of zelfs toetreding tot de EG. Een gesprek hierover zal nog zeer vrijblijvend zijn, want de weg voor Spanje naar het lidmaatschap van de Gemeenschap is nog zeer lang.

Het land is structureel nog niet gereed voor de integratie en zal harde klappen moeten incasseren. Ook politiek blijft het een moeilijke zaak, omdat verscheidene landen van de Gemeenschap, en vooral van de Gemeenschap van de Tien, bezwaren zullen maken op grond van de beginselen van het Verdrag van Rome.

Lopez Bravo, 48 jaar oud, is wel eens het “enfant terrible” van het Spaanse kabinet genoemd wegens zijn zeer persoonlijke optreden. Hij is lid van Opus Dei en is met zijn collega Lopez Rodo, eveneens een Opusdeista, de sterkste voorvechter van een “Apertura”, een opening naar Europa.

Mikpunt

Voorvechter van een modern Europees Spanje, waartegen in traditionele Madrileense kringen binnen de Movimiento nog aarzelingen staan en bij de niet te onderschatten ultra’s zelfs onoverkomelijke bezwaren.

Lopez Bravo heeft heel wat aanvallen op zijn persoon moeten doorstaan, Opusdeïstische ministers, in de wandeling “technocraten” genoemd, zijn van het begin van hun optreden in de politiek het mikpunt geweest van de oude falangistische garde en toen in 1968 de kabinetscrisis ontstond wegens het Matesaschandaal, verwachtte men, dat Lopez Bravo, die minister van buitenlandse handel was en volgens geruchten bij het schandaal betrokken zou zijn geweest, niet meer in het nieuwe kabinet zou figureren.

Tot verrassing van iedereen kwam hij wel terug, op de belangrijke post van buitenlandse zaken, als opvolger van Castiella. Het starre, gesloten buitenlandse beleid van zijn voorganger weigerde Lopez Bravo volkomen. Hij richtte zich op Europa, niet alleen op West-Europa, maar bracht contacten tot stand met de communistische landen van het Oostblok, waarmee handelsbetrekkingen werden gesloten.

Vele malen reisde de bewindsman naar Zuid-Amerika en nog niet zo lang geleden voerde hij besprekingen met de Chileense president Allende. Het merkwaardige is, dat alle contacten, die Lopez Bravo heeft gelegd, ook werkelijk tot resultaten hebben geleid.

Na Picasso

Bij de jaarlijkse enquête van het Barcelonese weekblad Mundo, verwant aan Opus Dei, werd hij na Picasso tot de bekendste Spanjaard gekozen en in zijn oudejaarsredevoering plaatste Franco het departement van buitenlandse zaken onder de pronkstukken van zijn kabinet.

Lopez Bravo, oorspronkelijk opgeleid en ook actief als scheepsbouwkundig ingenieur, is geen man uit de carrière. Hij is intelligent en stabiel, kan zijn tegenstanders moordend van repliek dienen en wordt ook in de oppositionele kringen in Spanje gewaardeerd. Hij heeft de Spaanse buitenlandse politiek een totaal nieuwe richting gegeven.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller