De Volkskrant 1968-10
Start Omhoog De Volkskrant 1967-01 De Volkskrant 1968 De Volkskrant 1968-10 NRC 1971-11 De Tijd 1972-02 NRC 1972-02 NRC 1972-12 Het Parool 1974-01 De Tijd 1974-01 De Volkskrant 1974-07 The Times 1988-04

 

Start
Omhoog

De Volkskrant 8 oktober 1968

Rel in Spaanse pers

Falange ontfutselde Opus Dei een krant

Redactie voert proces

(Van onze correspondent)

BARCELONA, 8 okt. – Na een week lang te zijn verboden, is gisteren het Madrileens avondblad “El Alcazar” weer verschenen, zij het met een geheel nieuwe redactie. Hoofdredacteur is nu Lucio del Alamo, die na hoog oplopende discussies, waaraan de hele Spaanse perswereld deelnam, gisteren zijn ontslag aanbood als nationale voorzitter van de Spaanse journalistenfederatie. De titel “El Alcazar” en het recht op de uitgave van die krant, zijn het eigendom van de “Broederschap van de verdedigers van het Alcazar”.

Het Alcazar was de militaire academie in Toledo, die in het begin van de burgeroorlog wekenlang vergeefs werd belegerd door de republikeinse troepen. De verdediging onder leiding van kolonel Moscardo vormt een der roemrijkste bladzijden in de geschiedenis van de Spaanse burgeroorlog – tenminste voor de aanhangers van generaal Franco. Na de oorlog bezat die falangistische broederschap geen geld om een krant uit te geven en verpachtte de titel en het recht van uitgave aan een groep Opus Dei-journalisten. Deze moderniseerden de krant en brachten met grote investeringen de oplaag van ongeveer 15.000 naar 150 duizend. Met lede ogen zagen de falangisten, dat “El Alcazar” evenals andere kranten van de Opus Dei-groep meer en meer overhelde naar de oppositiekant en vaak heftige kritiek leverde op de regering. Dit kostte trouwens net dagblad “Madrid” een verschijningsverbod van vier maanden.

Verleden week besloot de falangistische broederschap het contract met de Opus Dei-groep op te zeggen en wel op grond van een der clausules in het contract, waarin staat dat de krant trouw zal blijven aan generaal Franco en aan “diens regering”. Deze clausule staat merkwaardigerwijze niet in de kopie van het contract dat de Opus Dei-groep bezit.

Merkwaardig

De directeur-generaal van de pers besloot “El Alcazar”een voorlopig verschijningsverbod op te leggen. Die beslissing nam hij op 27 september 1968, juist de 32ste verjaardag van de bevrijding van het Alcazar door Franco’s troepen. De Qpus Dei-groep, die niet akkoord gaat met de opzegging van het contract en de zaak bij de rechtbank aanhangig maakte, diende een aanklacht in tegen de directeur-generaal van de pers, omdat deze zonder de rechterlijke beslissing af te wachten het verschijnen van de krant verbood. “El Alcazar” is gisteren dus opnieuw verschenen, nadat de voorzitter van de Spaanse journalistenfederatie, die als bemiddelaar was opgetreden, geheel onverwacht het aanbod van de falangisten om hoofdredacteur te worden, had aanvaard. Een stroom van verontwaardiging bij de journalisten dwong hem om als hun voorzitter ontslag te nemen. De werkloze ex-Alcazar-redactie is niet van plan zich bij deze gang van zaken neer te leggen maar wacht eerst de uitspraak van de rechter af.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller