U-blad
Start Omhoog Gazet van Antwerpen Katholiek Nederland Corriere della Sera U-blad

 

Start
Omhoog

Een reactie van een lezer over een eerder verschenen artikel naar aanleiding van de heiligverklaring van de stichter van het Opus Dei. Het U-blad is een periodiek van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Met toenemende verbazing las ik in het U-blad nr. 7 het commentaar van F. Maas over de Heiligverklaring van de Stichter van het Opus Dei. Zijn kennis reikt niet verder dan achterhaalde vooroordelen. Onmogelijk al zijn mythes te ontzenuwen, maar door bij de juiste bronnen te rade te gaan zou hij minstens de volgende zaken kunnen weten.

Eerste vooroordeel: "Stichter koesterde sympathie voor Franco". Onzin. Escrivá heeft onophoudelijk de volledige vrijheid van elk lid verdedigd op politiek, economisch en cultureel gebied. Van de 116 ministers die Franco van 1939 tot 1975 heeft benoemd waren er slechts 8 lid van Opus Dei uit verschillende politieke bloedgroepen. Andere leden zaten in de oppositie, van wie sommigen in ballingschap moesten gaan, zoals C. Serrer, of zich genoodzaakt zagen de mede door hun geleide oppositiebladen tegen het Franco-regiem te sluiten, onder wie de kranten Madrid en El Alcazar en het nieuwsagentschap Europa Press. Ook de Nederlandse media hebben daar in die jaren regelmatig over bericht (zie bijvoorbeeld Volkskrant 4/6/68, 8/10/68, 31/7/74 en NRC Handelsblad 19/11/71, 19/12/72 en 16/2/72). - Zelf lag Escrivá ook een keer in de clinch met Franco en vooral diens politieke arm, de Falange, die een heftige campagne tegen het Opus Dei had ontketend, omdat de leden niet aan de leiband van de Falange liepen. Een brief (28/10/66) aan Falange-baas, J. Solis eindigde de Stichter met "Ik verzoek U een eind te maken aan deze lastercampagne tegen het Opus Dei, aangezien het Opus Dei voor niets hiervan verantwoordelijk is. Zo niet, dan denk ik dat u mij niet heeft begrepen; en het moge u duidelijk zijn dat u niet in staat bent de christelijke vrijheid te begrijpen, noch te respecteren(...)".

Wanneer Maas een organisatie beoordeelt op het persoonlijke optreden van individuele leden doet hij ongeveer hetzelfde, als de mening van een krantencolumnist toeschrijven aan het uitgeversconcern, of een politieke partij anno 2002 beoordelen op basis van haar partijprogramma uit 1960. Een minimum aan onderscheidingsvermogen misstaat een wetenschapper niet.

Tweede vooroordeel: "geen openbare ledenlijsten". Nee logisch, welke zichzelf respecterende vereniging maakt een ledenlijst openbaar. Van de meeste verenigingen en politieke partijen zijn ledenlijsten ook niet openbaar - dat vormt namelijk een inbreuk op de privacy -, maar daarmee zijn het nog geen geheime verenigingen. Lidmaatschap in het Opus Dei is een persoonlijke aangelegenheid en elk lid bepaalt zelf, of en aan wie hij/zij dit vertelt. Echter alle adressen van huizen - die regelmatig Open Dagen houden - en namen van de leidinggevenden in het Opus Dei in alle landen staan op de website (www.opusdei.org). De heiligverklaring in Rome met meer dan 300.000 aanwezigen, van wie ongeveer 60.000 leden, is overigens volledig op de (Italiaanse) televisie uitgezonden. Dus als de heer Maas leden in beeld wilt krijgen, moet hij de televisiebeelden goed bestuderen. Mij is namelijk geen geheime organisatie bekend, die zich met het merendeel van haar leden uitgebreid op de televisie vertoont.
Derde vooroordeel: "leden komen uit de hogere sociale kringen". Hoger opgeleiden vormen een minderheid, een aanzienlijk deel van de leden komt uit lagere sociale milieus: boer(inn)en, fabrieksarbeiders, taxichauffeurs, en anderen.
Vierde vooroordeel: Maas spreekt over "een totalitair regime, zoals in Zuid-Amerika (...), waar de burgers nog zeer gelovig zijn (...).. Bij mijn weten hebben vandaag de dag de meeste Zuid-Amerikaanse landen democratisch gekozen regeringen. En op die "gelovigheid" in Zuid-Amerika valt ook het nodige af te dingen.

Honderden media in de hele wereld, waarvan velen niet sympathiseren met het Opus Dei, hebben in de loop der jaren (kritisch) geschreven over het Opus Dei en de Stichter. Uit zelfrespect gaven ze tenminste de feiten weer, maar zelden heb ik zo'n brei aan vooroordelen (een teken van intellectuele zwakte) en leugens gelezen, als die van hoogleraar Maas. Ik gun de man zijn mening (vooroordelen), maar die onder de titel van hoogleraar verkondigen is een aanfluiting van zijn positie en zichzelf diskwalificeren.

O.J. Duiven, Utrecht

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller