Politiek
Start Omhoog Franco De Da Vinci Code Versterving Rijkdom en Macht Politiek Media Misleidingen

 

Start
Omhoog
Citaten
Álvaro del Portillo
Salvador Bernal
José María Casciaro
Le Tourneau
Vraag & Antwoord

Vrijheid en politiek

“Het respect voor de vrijheid van de leden is een essentiële levensvoorwaarde voor het Opus Dei zelf”.

Deze uitspraak van de stichter, de heilige Jozefmaria Escrivá, is de sleutel tot het antwoord op veel vragen over het Opus Dei. Vragen als: neemt het Opus Dei stelling in publieke debatten, binnen de Kerk of in de politiek? Treden de leden collectief op in het maatschappelijk leven? Krijgen zij stemadvies van bestuurders binnen het Opus Dei, of aanwijzingen een bepaalde ideologie of kerkelijke stroming aan te hangen? De grote waardering voor de persoonlijke vrijheid als essentieel bestanddeel van de boodschap die het Opus Dei overal brengt, geeft een onomwonden ontkennend antwoord op deze vragen. Zoals Escrivá het uitdrukte: “Zonder die vrijheid zou niemand zich als lid bij het Opus Dei aansluiten. Sterker nog: mocht het ooit zover komen dat het Opus Dei zich gaat bemoeien met politiek of gaat deelnemen aan andere zuiver wereldse activiteiten, dan zou ik zelf de eerste vijand van het Opus Dei zijn.”

Deze realiteit van het Opus Dei werpt tevens licht op soms geuite verwijten van geheimzinnigheid en starheid. Artikel 88 lid 3 van de statuten van het Opus Dei bepaalt dat de leden “in hun beroepsuitoefening, op maatschappelijk, politiek gebied, etc. binnen de grenzen van het katholieke geloof en de moraal dezelfde volle vrijheid genieten als hun katholieke medeburgers” en dat “de autoriteiten van de Prelatuur zich in het geheel dienen te onthouden van het geven van aanwijzingen of adviezen terzake”. In overeenstemming met deze bepaling is het maatschappelijk optreden van elk lid van het Opus Dei een persoonlijke aangelegenheid waarvoor alleen hij of zij verantwoordelijk is. Het Opus Dei staat daar buiten.

Waar bestaat de taak van het Opus Dei dan wel uit?

Niet meer en niet minder uit het volgende: zijn leden en ieder die aan zijn vormingsactiviteiten deelneemt de geestelijke bagage te geven, opdat zij in persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid als betrokken katholieken kunnen leven op de plaats waar zij staan. Met respect voor de persoonlijke vrijheid, heeft deze vorming tegelijkertijd invloed op het eigen leven. Het betekent dat je je als geëngageerde katholiek de christelijke leer eigen maakt en in de praktijk brengt: door rechtvaardig en ethisch te handelen in het maatschappelijk leven, door belangstelling en inzet voor de de mensen in je omgeving, vooral voor de meest noodlijdenden.

Dit dossier brengt diverse aspecten van de vrijheid in relatie tot het Opus Dei naar voren. Inzicht in deze aspecten kan helpen de geest van het Opus Dei beter te begrijpen.

Vraag & Antwoord
De beleving van de vrijheid in het Opus Dei
Mensen en het Opus Dei
Wat zeggen zij:
Álvaro del Portillo: Wat dacht Escrivá over vrijheid, burgerrechten, communisme en nazisme?
Salvador Bernal: Het Opus Dei en de verkiezingen
José María Casciaro: «Doe maar waar je zin in hebt»
Citaten van Mgr. Escrivá over de vrijheid:
pluralisme
vrijheid in tijdelijke aangelegenheden
vrijheid van de leken in de Kerk
 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller