Vraag & Antwoord
Start Omhoog Citaten Álvaro del Portillo Salvador Bernal José María Casciaro Le Tourneau Vraag & Antwoord

 

Start
Omhoog

Zijn de leden betrokken bij de politiek?

De leden kunnen betrokken zijn bij elke eerbare activiteit die zij willen. Zoals alle gelovigen en alle verantwoordelijke burgers, hebben leden van het Opus Dei een actieve belangstelling voor de bevordering van het algemeen welzijn, ook al zal de grote meerderheid geen actieve rol in de politiek spelen. Hun roeping als lekengelovigen is ervoor in te staan dat hun optreden in de maatschappij overeenstemt met de natuurlijke morele orde. Zij die betrokken zijn bij de politiek, vertegenwoordigen op geen enkele wijze het Opus Dei; als onafhankelijke en verantwoordelijke individuen volgen zij hun eigen inzichten op dezelfde manier en in dezelfde mate als wie dan ook. Het Opus Dei is niet geïnteresseerd in de politieke activiteiten van zijn leden, noch draagt het daarvoor enige verantwoordelijkheid.

Hebben de leden de neiging eenzelfde standpunt in te nemen inzake politieke of sociale aangelegenheden?

Nee. De rol en de doestellingen van het Opus Dei blijven strikt beperkt tot de geestelijke en apostolische gebieden. Over elk thema waarover de Kerk geen standpunt heeft geformuleerd (bijvoorbeeld inzake het overgrote deel van de politieke, sociale en economische problematiek), kunnen de leden van het Opus Dei net als alle andere katholieke burgers in volledige vrijheid en onafhankelijkheid hun eigen mening vormen en elk standpunt innemen dat hun het beste lijkt. Het Opus Dei kan en wil daarbij geen rol spelen, nooit.

Is het Opus Dei rechts of conservatief?

Als er met “rechts” of “conservatief” bedoeld wordt, dat de leden proberen de leer van de Kerk te volgen, dan is het antwoord: ja. Maar als er politieke begrippen mee worden bedoeld dan is het Opus Dei “rechts” noch “links”, omdat elk lid in deze zaken zelf beslist en men onder de leden een breed scala van meningen zal aantreffen, om welk politiek onderwerp het ook gaat.
In geestelijke en leerstellige zaken laten de leden zich, net als andere katholieken, vanzelfsprekend leiden door de leer van de Kerk, inzoverre die leer met betrekking tot een bepaald onderwerp duidelijk geformuleerd is. Maar zelfs in theologische en filosofische kwesties bestaat er bijvoorbeeld geen Opus Dei-school en de leden zijn net zo vrij als andere katholieken om een oude of nieuwe aanpak te onderzoeken.
Op een ander niveau zouden heel wat aspecten van de geest van het Opus Dei niet als “conservatief” maar juist als radicaal en revolutionair beschouwd kunnen worden, karakteristieken die gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor misverstanden die het Opus Dei, in het bijzonder in het eerste jaren van zijn bestaan, heeft ondervonden.

Bron: brochure Veel voorkomende vragen over het Opus Dei, uitgave Informatiebureau van het Opus Dei.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller