Rijkdom en Macht
Start Omhoog Franco De Da Vinci Code Versterving Rijkdom en Macht Politiek Media Misleidingen

 

Start
Omhoog

Is het Opus Dei gericht op rijkdom en macht?

Hoe wordt het Opus Dei gefinancierd?

Vaak wordt het Opus Dei afgeschilderd als gericht op rijkdom en macht. De werkelijkheid is echter dat het Opus Dei er op gericht is mensen te helpen in geloof te groeien en het geloof te integreren in hun dagelijkse bezigheden, en niet om meer macht te krijgen door een politiek programma op te leggen. 
Tegelijkertijd zorgt het Opus Dei met haar gelovigen voor de armen, wat een wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof is.

Brian Kolodiejchuk, M.C., Postulator van het heiligverklaringsproces van Moeder Teresa: “De armen, de zieken en de mensen die alleen gelaten werden, waren de wapens die hij [H. Jozefmaria Escrivá] inzette in het gevecht om het Opus Dei vooruit te krijgen. Zowel bij de stichter van het Opus Dei als bij Moeder Teresa ligt de basis van hun betrokkenheid in een diep geloof waardoor ze in iedere persoon Christus zagen.” Verklaring 27 februari 2002.

Kardinaal Luciani (een maand voordat hij gekozen werd als paus Johannes Paulus I): “De kranten besteden veel aandacht aan het Opus Dei, maar die verslagen zijn vaak nogal onnauwkeurig. De toename, het aantal en de kwaliteit van de leden van het Opus Dei leidde er wellicht toe dat sommigen dachten dat het Opus Dei door een zucht naar macht of ijzeren discipline de leden bij elkaar houdt. Het tegenovergestelde is echter het geval. Waar het om draait is een wens naar heiligheid en de aansporing van anderen ook heilig te worden: met vreugde, in een geest van dienstbaarheid en een groot bewustzijn van de vrijheid.” Il Gazzettino (Italië), 25 juli 1978.

Kardinaal John O’Connor: “Ik denk dat het moeilijk is het denkbeeld te verdrijven, een denkbeeld dat jullie allen bekend is en dat aan laster grenst, dat het Opus Dei slechts aandacht heeft voor welgestelde en goed opgeleide mensen… Ik zou willen dat de mythe over het Opus Dei voor altijd verbannen zou worden. Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat ik het aartsbisdom New York als bevoorrecht beschouw door jullie aanwezigheid.” Preek in de St. Patrick’s Cathedral, 26 juni 1998. Kardinaal O’Connor was de aartsbisschop van New York.

H. Jozefmaria Escrivá: “Het Opus Dei heeft geen macht en wil ook geen macht. De taak van het Opus Dei is enkel en alleen de boodschap van het evangelie te verspreiden onder alle mensen die in de wereld leven. En door te geven dat God wil dat we Hem liefhebben en dienen in, met en door onze gewone bezigheden. De leden van het Opus Dei zijn gewone christenen. Ze werken waar en hoe ze zelf willen. Het Opus Dei biedt slechts geestelijke steun opdat men altijd in een christelijk geest weten te handelen.” Interview in Osservatore della Domenica, 26 mei 1968. Heruitgegeven in Gesprekken met Mgr. Escrivá, De Boog, 1990.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller