Inleiding

Het komt soms voor dat het Opus Dei in verband wordt gebracht met de Vrijmetselarij. Als Opus Dei en de Vrijmetselarij (1) identiek zouden zijn en / of met elkaar samenwerken, dan plaatst het Opus Dei zich buiten de R.-k. Kerk, omdat Vrijmetselarij niet verenigbaar is met de christelijke leer. In de R.-k. Kerk mogen katholieken die lid zijn van de vrijmetselarij zelfs niet de Heilige Communie ontvangen, omdat ze in een staat van zware zonde verkeren. Deze bepaling werd op 26 november 1983 uitgevaardigd door kardinaal Ratzinger, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer in de Declaration on masonic associations (zie hieronder).(2) Ook binnen de anglicaanse kerk is volgens Rowan Williams, (aartsbisschop van Canterbury en daarmee primaat van de anglicaanse wereldkerk) geen plaats voor vrijmetselaars.

Gezien het gegeven dat het Opus Dei in 1982 een personele prelatuur is geworden, haar stichter in zalig verklaard werd in 1992 en tien jaar later heilig verklaard, kan elke suggustie over een verband tussen het Opus Dei en de Vrijmetselarij als verzinsel worden aangemerkt.

Zie ook het 'Het ware geheim van de heilige Escrivá'.

Kardinaal Ratzinger: Declaration on masonic associations

Kardinaal Razinger

It has been asked whether there has been any change in the Church’s decision in regard to Masonic associations since the new Code of Canon Law does not mention them expressly, unlike the previous Code.

This Sacred Congregation is in a position to reply that this circumstance in due to an editorial criterion which was followed also in the case of other associations likewise unmentioned inasmuch as they are contained in wider categories. 

Therefore the Church’s negative judgment in regard to Masonic association remains unchanged since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Church and therefore membership in them remains forbidden. The faithful who enrol in Masonic associations are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion.

It is not within the competence of local ecclesiastical authorities to give a judgment on the nature of Masonic associations which would imply a derogation from what has been decided above, and this in line with the Declaration of this Sacred Congregation issued on 17 February 1981 (cf. AAS 73 1981 pp. 240-241; English language edition of L’Osservatore Romano, 9 March 1981). 

In an audience granted to the undersigned Cardinal Prefect, the Supreme Pontiff John Paul II approved and ordered the publication of this Declaration which had been decided in an ordinary meeting of this Sacred Congregation. 

Rome, from the Office of the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, 26 November 1983. 

Joseph Card. RATZINGER
Prefect 

+ Fr. Jerome Hamer, O.P.
Titular Archbishop of Lorium
Secretary 

Rowan Williams: geen plaats voor vrijmetselaars in anglicaanse kerk

Anglicaans aartsbisschop
Rowan Williams

London (3) – Voor vrijmetselaars is er geen plaats in de Kerk. Dat zegt de anglicaanse aartsbisschop Rowan Williams op 15 november 2002 in de Britse krant The Independent

Volgens Williams zijn christendom en vrijmetselarij ‘incompatible’. De aartsbisschop noemt de vrijmetselarij een ‘geheime organisatie’, met ‘dubieuze opvattingen’. Daarom weigert hij geestelijken die lid zijn van een vrijmetselaarsloge te bevorderen. In de afgelopen vijftig jaar zijn Britse vrijmetselaars die tot de hoogste echelons behoren, doorgedrongen tot belangrijke posities in de Kerk van Engeland. Al eeuwenlang bestaan er connecties tussen vrijmetselaars en anglicanen. Groot-Brittannië telt ongeveer 350.000 vrijmetselaars, waaronder duizenden anglicanen.

Priester G. Cameron, een medewerker van Williams, zei tegenover The Independent dat de aartsbisschop zich zorgen maakt over het feit dat sommige Britse christenen lid zijn van geheime genootschappen. Een zegsman van de nieuwe primaat voegde daaraan toe dat Williams verontrust is over bepaalde vrijmetselaarsrituelen, die mogelijk ‘satanische geïnspireerd’ zijn. 

Een woordvoerder van de vrijmetselarij in Engeland reageerde als volgt op Williams’ uitspraken: “Wat ons betreft is er helemaal geen sprake van onverenigbaarheid tussen het christendom en onze organisatie.”

De vrijmetselarij is een internationale geestesrichting van humanistische aard, bestaande uit rituele broederschappen, loges genaamd. In haar huidige vorm is zij in 1717 in Engeland ontstaan. Vrijmetselaars zetten zich af tegen iedere vorm van dogmatisme en zijn voorstander van menselijke vrijheid. Er bestaan verschillende stromingen binnen de vrijmetselarij. Sommige loges zijn atheïstisch en andere erkennen het bestaan van een godheid, die zij ‘Opperbouwmeester van het Heelal’ plegen te noemen.

Noten

Vergadering van vrijmetselaars
  1. Vrijmetselarij (Fr.: franc-maçonnerie; Eng.: freemasonry), benaming voor de internationaal verbreide, maar in feite landelijk en plaatselijk georganiseerde broederschap van vrijmetselaren of maçons.Vrijmetselaars organiseren zich in werkplaatsen, loges genaamd, waar zij tot de arbeid overgaan en hun opgedane ervaringen met elkaar delen. Zij zijn in een symbolische hiërarchie opgebouwd in drie graden: leerling, gezel en meester. Behoudens deze indeling bestaan er riten met 33 graden. Elke loge wordt door een verkiesbare logemeester geleid. Loges groeperen zich in een grootloge meestal per land of per taalgebied. De grootloge staat onder de leiding van een verkiesbare grootmeester. In de loge wordt een onderwerp van levensbeschouwelijke of culturele aard besproken. Men noemt dit een bouwstuk. Belangrijke vieringen in de Vrijmetselarij zijn de zonnewenden : 21 maart - 23 juni - 21 september en 23 december. De eerste Engelse Grootloge werd opgericht op 24 juni 1717 bij de zomerzonnewende.
  2. Zie de site van het Vaticaan.
  3. Katholiek Nederland
 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller