Moeder Teresa
Start Omhoog Video's Kardinaal Simonis Kardinaal Ratzinger Johannes Paulus I Pausen Moeder Teresa Oscar Romero Victor Frankl Kardinaal Franz König Kardinaal Lehmann Janne Haaland Matlary

 

Start
Omhoog

Moeder Teresa en de heilige Jozefmaria

Teresa, Moeder, eigenlijk: Agnes 
Gonxha Bejaxhiu (Skopje 27 aug. 1910
– Calcutta 5 sept. 1997), Indiase, uit
Albanese ouders geboren kloosterzuster,
stichteres van de congregatie Missionaries
of Charity (Missionarissen van Naastenliefde),
trad op 17-jarige leeftijd in de orde van Onze
Lieve Vrouw van Loreto in Rathforman,
Ierland. Een jaar later vertrok zij naar India,
waar zij onderwijzeres werd aan een meisjesschool
in Calcutta. Getroffen door het lot van de talloze
dakloze zieken en stervenden, zwervende kinderen,
hongerigen en leprozen besloot zij zich te wijden
aan deze armsten der armen en verliet zij met
toestemming van Pius XII haar klooster. In 1950
stichtte zij een nieuwe congregatie (in 1952
pauselijk goedgekeurd en in 1963 uitgebreid met
een mannelijke tak). In 1995 telde deze meer dan
3500 leden met 300 tehuizen in 25 landen. Moeder
Teresa is vele malen onderscheiden, o.m. met de
John F. Kennedy Award (1971), de Nehru Award
(1972), de Templeton Award (1973), de Nobelprijs
voor de vrede (1979) en de Bharat Ratna, de hoogste
burgerlijke onderscheiding van India (1980).
In 1997 werd zij als algemeen overste opgevolgd
door de Indiase juriste en politicologe
zuster Nirmala.
Een Nederlands tehuis van de Missionarissen van
Naastenliefde, opgericht in 1977, bevindt zich t
 Rotterdam; een Belgisch tehuis werd in 1980 te
Gent opgericht.

Encarta® - Naslagbibliotheek - Winkler Prins.
© 1993-2002
Microsoft Corporation/Het Spectrum.

Pater Brian Kolodiejchuck, m.c., postulator van het zaligverklaringsproces van Moeder Teresa schreef op 26 februari 2002, enige maanden voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá, het volgende getuigenis over de relatie tussen beide persoonlijkheden.

www.opusdei.nl, 20 oktober 2003

Het is verbazingwekkend te zien hoe charisma’s en karakters van heiligen in de Kerk van elkaar verschillen. Soms lijken ze tegenover elkaar te staan, maar als je het leven en de geest van ieder van hen beter leert kennen, ontdek je een gemeenschappelijke noemer die hen verenigt: ze zijn een weerspiegeling van Christus, de Heilige bij uitstek.

Dit is ook het geval met twee grote personages van de katholieke Kerk uit de twintigste eeuw: de zalige Josemaría en Moeder Teresa, twee heel verschillende personen en charisma’s, maar tegelijkertijd met veel gemeenschappelijke punten.

Alleen al de overeenkomst in tijd is treffend: de goddelijke Voorzienigheid heeft gewild dat op dezelfde dagen Moeder Teresa vanuit Skopje (Macedonië) naar Dublin reisde om daar haar religieuze leven te beginnen – eind september of begin oktober 1928 – en de zalige Josemaría in Madrid de goddelijke wil ontdekte over wat het Opus Dei zou worden. 

Onder deze gemeenschappelijke punten reken ik de grote liefde tot de Kerk, tot de paus en tot de sacramentele biecht; of het onbetwiste geloof in de waarde van het gebed als uitgangspunt voor elk apostolisch handelen; en zoveel andere aspecten, zoals het vermogen om ambitieuze initiatieven te ondernemen ten dienste van de ander.

Zelfs enkele trekken van hun karakter geven deze gemeenschappelijke noemer aan, en ook de capaciteit om in een ogenblik problemen op te lossen die menselijk gesproken onoplosbaar leken.

Ik zou willen stilstaan bij een karakteristieke eigenschap van het charisma van Moeder Teresa: haar liefde voor de armen, de zieken en stervenden; ofwel voor de meest hulpbehoevenden. In hen zag Moeder Teresa Christus zelf.

Ook in het leven van de zalige Josemaría vinden wij een grote betrokkenheid om Christus door noodlijdende mensen te helpen. Niet alleen door middel van de enorme inspanning van het Opus Dei om mensen te vormen in vele centra, scholen, universiteiten, enz.; er bestaat ook een grote sociale betrokkenheid om verbetering te brengen in de situatie van alle mensen, en wat belangrijker is, om de ware betekenis en bovennatuurlijke waarde van dat lijden te begrijpen. Wij zien dit vooral in de eerste jaren van de geschiedenis van het Opus Dei. Velen waren getuige van het pastorale werk van de zalige Josemaría in de ziekenhuizen van Madrid, zoals de religieuzen María Jesús Sanz, Asunción Muñoz en Isabel Martín. De armen, zieken, en ten dode opgeschrevenen waren de wapens om te overwinnen in zijn strijd om het Opus Dei zijn eerste stappen te laten zetten. 

De betrokkenheid van zowel de stichter van het Opus Dei als van Moeder Teresa was geworteld in het geloof, dat hen in staat stelde Christus te ontdekken in iedere mens.

.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller