Oscar Romero
Start Omhoog Video's Kardinaal Simonis Kardinaal Ratzinger Johannes Paulus I Pausen Moeder Teresa Oscar Romero Victor Frankl Kardinaal Franz König Kardinaal Lehmann Janne Haaland Matlary

 

Start
Omhoog

Ik ben dankbaar voor wat Escrivá gedaan heeft voor El Salvador

Oscar Arnulfo Romero,  (Ciudad Barrios
15 augustus 1917 – San Salvador 24 maart 1980),
Salvadoraanse aartsbisschop en strijder voor
de mensenrechten, studeerde in Rome, waar
hij in 1942 tot priester werd gewijd en was
daarna in zijn geboorteland werkzaam als
pastoor, rector van het seminarie van San
Salvador, secretaris-generaal van de
bisschoppenconferentie en bisschop van
Santiago de María. In 1977 werd de als
conservatief beschouwde Romero benoemd
tot aartsbisschop van San Salvador. In deze
functie wierp hij zich op als verdediger van
de arme bevolking en bekritiseerde hij de
onderdrukking en schending van de
mensenrechten door het regeringsleger. Op
23 maart riep hij in zijn zondagspreek de
militairen op bevelen om mensen te doden te
negeren. Een dag later werd hij door een lid
van een rechtse paramilitaire organisatie
doodgeschoten terwijl hij de mis las in een
ziekenhuiskapel.

Encarta® - Naslagbibliotheek - Winkler Prins.
© 1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum.

Onderstaand een brief die geschreven werd door Mgr. Romero, aartsbisschop van El Salvador (vertaald uit : ABC, Madrid 17 mei 1992).

Heilige Vader,

Na het recente overlijden van monseigneur Josemaría Escrivá de Balaguer, meen ik een bijdrage te kunnen leveren aan de eer van God en aan het welzijn van de zielen, door Uwe Heiligheid te verzoeken het zalig- en heiligverklaringsproces van deze uitnemende priester spoedig te openen.

Ik had het geluk monseigneur Escrivá persoonlijk te kennen. Aan hem dank ik de bemoediging en de kracht om trouw te zijn aan de onveranderlijke leer van Christus en de Rooms-katholieke Kerk en om het bisdom van Santiago de Maria dat Uwe Heiligheid aan mij heeft toevertrouwd, met apostolische ijver te dienen.

Ik ken het werk van het Opus Dei hier in El Salvador sinds jaren. Ik kan getuigen van de bovennatuurlijke instelling dat het bezielt en van de trouw aan het kerkelijk leergezag dat het kenmerkt.

Persoonlijk ben ik veel dank verschuldigd aan de priesters van het Werk. Tot volle tevredenheid heb ik hen de leiding over mijn geestelijk leven en dat van andere priesters toevertrouwd.

Mensen uit alle lagen van de bevolking vinden in het Opus Dei een zekere gids om te leven als kinderen van God temidden van hun gezins- en maatschappelijke verplichtingen. Zij hebben dat ongetwijfeld te danken aan het leven en de leer van de stichter.

In deze turbulente wereld, waarin onzekerheid en twijfel zijn binnengedrongen, is de fijngevoelige geloofstrouw die het Opus Dei karakteriseert een teken van bijzondere genade van God.

Monseigneur Escrivá wist tijdens zijn leven een voortdurende dialoog met God te verenigen met een grote menselijkheid. Het was te zien dat hij een man van God was. In de omgang was hij zeer fijngevoelig, liefdevol en goedgehumeurd.

Vanaf het moment van zijn dood vertrouwen veel mensen hem hun noden toe.

Heilige Vader, in nederigheid herhaal ik mijn verzoek om het zalig- en heiligverklaringsproces van monseigneur Escrivá spoedig te openen, tot meerdere eer van God en tot verdere opbouw van zijn Kerk.

Met kinderlijke genegenheid en onderworpenheid kus ik Uw ring.

Santiago de Maria, 12 juli 1975.

Oscar A. Romero

Een jonge vrouw kijkt naar een schilderij van bisschop Romero
die 24 jaar geleden in San Salvador werd vermoord (Reuters, 2004)
 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller