Álvaro del Portillo
Start Omhoog Álvaro del Portillo Isidoro Zorzano Montserrat Grases Eduardo Ortiz Guadelupe Ortiz Ernesto Cofiño Toni Zweifel José Maria Hernández Encarnita Ortega

 

Start
Omhoog
Zaligverklaringproces

Korte biografie

Mgr. Álvaro del Portillo

Álvaro del Portillo, de eerste opvolger van Jozefmaria Escrivá, werd op 11 maart 1914 in Madrid geboren.

In 1935 werd hij lid van het Opus Dei. Op 25 juni 1944 werd hij priester gewijd. Hij was van 1940 tot 1975 lid van de Algemene Raad van het Opus Dei; van 1940 tot 1947 en van 1956 tot 1975 was hij algemeen secretaris. Hij promoveerde als civiel ingenieur en later promoveerde hij ook in filosofie en letteren (historische richting) en in canoniek recht.
Hij was consultor van diverse organen van de Heilige Stoel, zoals de Congregatie voor de geloofsleer, de Congregatie voor de clerus, de Congregatie voor de heiligverklaringen en de Pauselijke Raad voor de media. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie was hij eerst actief als voorzitter van de Voorbereidingscommissie voor de leken en vervolgens als secretaris van de Commissie voor de discipline van de clerus, en als consultor van andere commissies. Zijn boeken “Fieles y laicos en la Iglesia” (1969) en “Escritos sobre el sacerdocio” (1970) zijn voor een groot deel de vrucht van zijn ervaring in deze commissies. Als lid van de Commissie ter herziening van het Wetboek van Canoniek Recht was hij ook betrokken bij de samenstelling van het huidige wetboek dat onder paus Johannes Paulus II in 1983 van kracht werd.

In 1975 werd hij gekozen om Mgr. Escrivá op te volgen. Bij de oprichting van het Opus Dei tot personele prelatuur benoemde de paus hem tot prelaat. In 1990 benoemde Johannes Paulus II hem tot bisschop en zijn bisschopswijding volgde op 6 januari 1991.

In 1985 stichtte hij in Rome het Romeins Academisch Centrum van het Heilig Kruis, waarmee de basis werd gelegd voor de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis.

Tijdens de negentien jaar waarin hij aan het hoofd van het Opus Dei stond, heeft het werk van de prelatuur zich naar negenentwintig nieuwe landen verspreid.

Op 23 maart 1994 overleed hij in Rome. Nog dezelfde dag kwam paus Johannes Paulus II bidden bij zijn stoffelijk overschot. Op 5 maart 2004 werd in Rome zijn zaligverklaringproces geopend door kardinaal Ruini. de eerste fase van het zaligverklaringproces werd op 26 juni 2008 afgesloten.

 

De heilige Jozefmaria Escrivá met José Luis Múzquiz (links), 
José María Hernández Garnica (tweede van links) en
Álvaro del Portillo (rechts), kort voor hun priesterwijding.

Video: En recuerdo de D. Álvaro del Portillo

Deel 1

Deel 2

Video: Afsluiting eerste fase zaligverklaringproces
(26 juni 2008)

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller