Zaligverklaringproces
Start Omhoog

 

Start
Omhoog

Zaligverklaringproces Álvaro del Portillo in Rome geopend

Kardinaal Ruini: “Een buitengewoon rijk innerlijk leven”

Kardinaal Camillo Ruini

Amsterdam, 5 maart 2004. Kardinaal Camillo Ruini heeft in Rome de diocesane fase geopend van het zalig- en heiligverklaringproces van Mgr. Álvaro del Portillo (Madrid, 1914 – Rome, 1994), prelaat van het Opus Dei en opvolger van de in 2002 heiligverklaarde stichter Jozefmaria Escrivá.

“De diverse malen dat ik Mgr. Del Portillo heb ontmoet – zo zei kardinaal Ruini – versterkten bij mij de overtuiging dat ik met een voorbeeldig herder te doen had.” Hij voegde daaraan toe: “Zijn vastberaden loyaliteit aan de leer van de Kerk, zijn vereniging met de Paus, zijn pastorale bezorgdheid, zijn bescheidenheid en evenwichtigheid waren een uiting van zijn buitengewoon rijke innerlijk leven.”

Ruini gaf een korte levensschets van ‘don Álvaro’, zoals deze door velen wordt genoemd. “Zijn grote pastorale ervaring die gerijpt was in de nabijheid van de heilige Jozefmaria, zijn bewezen menselijke kwaliteiten en zijn theologische en juridische deskundigheid maakten hem geschikt voor talrijke taken.”

De vicaris van de Paus benadrukte “de lange en uiteenlopende dienst van Mgr. Del Portillo aan de Heilige Stoel” als consultor van diverse congregaties, secretaris van de commissie van het Tweede Vaticaans Concilie, die het decreet Presbyterorum ordinis’ voorbereidde, consultor van andere conciliaire commissies en synodevader.

De plechtigheid was in de
‘Sala della Conciliazione’
van het ‘Palazzo del Laterano’.

“De voortdurende dienst die don Álvaro aan de Kerk van Rome verleende en de effectiviteit waarmee hij de pastorale initiatieven van de heilige Vader voor het bisdom Rome ondersteunde, maakten deel uit van de liefde tot de Kerk die hij van de heilige Jozefmaria geleerd had”, aldus Ruini.

“Van belang waren ook zijn inzet voor het bevorderen van de eenheid tussen cultuur en geloof” en zijn bijdragen aan de theologie van de leek en van het priesterschap. Dit blijkt ook zijn boeken ‘Fieles y laicos en la Iglesia’ (Gelovigen en leken in de Kerk) en ‘Escritos sobre el sacerdocio’ (Geschriften over het priesterschap).

Kardinaal Ruino sprak de wens uit dat “dit zalig- en heiligverklaringproces een voortvarende start mag hebben” van de kant van “de kerkelijke overheid en het volk Gods”. Er is al “een groot aantal getuigenissen, onder andere van kardinalen en bisschoppen”, aldus Ruini. “De bisschoppenconferentie van Lazio, die ik gevraagd heb haar mening te geven, was unaniem voorstander” van het openen van het proces.

De vicaris van de Paus maakte voorts melding van de duizenden geestelijke en materiële gunsten, waaronder bijzondere genezingen, die aan de bemiddeling van don Álvaro zijn toegeschreven. Deze vormen een bewijs van de “verbreiding van de privé-devotie tot de dienaar Gods”.

Mgr. Javier Echevarría begroet
kardinaal Ruini na afloop
van de zitting.

Na de toespraak van kardinaal Ruini diende de postulator van het proces, Mgr. Flavio Capucci, de formele aanvraag in om het diocesane onderzoek te openen. Nadat Ruini de benoeming van de rechtbank had goedgekeurd, legden de leden daarvan en de postulator de eed af.

Bij de plechtigheid in de ‘Sala della Conciliazione’ van het ‘Palazzo del Laterano’ waren vierhonderd aanwezigen. “Het grote aantal mensen bij deze sessie – zo sloot kardinaal Ruini af – is een blijk van genegenheid jegens onze geliefde Álvaro del Portillo.”

Onder de aanwezigen waren veel vrienden van Mgr. Del Portillo en gelovigen en vrienden van het Opus Dei. De huidige prelaat en opvolger van don Álvaro, Mgr. Javier Echevarría, verklaarde na afloop: “Ik ben heel blij. Zonder op het oordeel van de Kerk vooruit te lopen, doet deze opening van het proces recht aan het leven van Mgr. Del Portillo. Ik ben er getuige van geweest dat hij dag in dag uit niets anders verlangde dan aan de genade van God te beantwoorden. Vaak heb ik hem het volgende schietgebed horen zeggen: dank U, God, vergeef en help mij.”

Bij de zitting waren
vierhonderd aanwezigen.

De Congregatie voor de heiligverklaringen heeft voor de eerste fase van het proces – het diocesane onderzoek over het leven, de deugden en de faam van heiligheid van Álvaro del Portillo – twee rechtbanken met gelijke bevoegdheden ingesteld: een van het vicariaat van Rome en een van de prelatuur van het Opus Dei. De zittingen van het vicariaat gaan vanaf vandaag van start; die van de prelatuur vanaf 20 maart met een vergelijkbare opening. Beide rechtbanken stemmen onderling af over de voortgang van de instructiefase: het afnemen van getuigenverklaringen en het verzamelen van documentatiemateriaal. Zij kunnen echter geen vonnis vellen. Dat is voorbehouden aan de Heilige Stoel.

Met Álvaro del Portillo zijn er nu zeven gelovigen van het Opus Dei van wie een zaligverklaringproces loopt. Onder hen zijn Montse Grases (1941 – 1959), een studente uit Barcelona die op voorbeeldige wijze een ernstige ziekte wist te dragen waaraan zij overleed; Ernesto Cofiño (1899 – 1991), gezinsvader en kinderarts uit Guatemala, die zijn beroep omvormde in een voortdurende dienst aan de ander, en Toni Zweifel (1938 – 1989), een Zwitserse ingenieur.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller