Ernesto Cofiño
Start Omhoog Álvaro del Portillo Isidoro Zorzano Montserrat Grases Eduardo Ortiz Guadelupe Ortiz Ernesto Cofiño Toni Zweifel José Maria Hernández Encarnita Ortega

 

Start
Omhoog

Ernesto Cofiño werd op 5 juni 1899 geboren in Guatemala-stad, waar hij ook zijn studie begon. Aan de Universiteit van Parijs behaalde hij in 1929 met eervolle vermelding zijn artsendiploma. Hij trouwde in 1933 en kreeg vijf kinderen.

Ernesto Cofiño

Met een groot dienstbetoon wijdde hij zich aan zijn beroep. Hij bekommerde zich niet alleen om de lichamelijke gezondheid van zijn patiënten, maar ook om hun persoonlijke problemen. Met bovennatuurlijke zin en een diep inlevingsvermogen bevorderde hij het recht op en de waardering voor het leven. Hij ontplooide sociale initiatieven voor toekomstige moeders, straatkinderen en wezen. Hij stichtte tehuizen en opvangcentra en was gedurende vier jaar directeur van het Rijksweeshuis.

Hij was in Guatemala een pionier op het gebied van de kindergeneeskunde en richtte aan de Universiteit van San Carlos de leerstoel kindergeneeskunde op, waar hij 24 jaar hoogleraar was. Voor zijn verdienstelijke onderzoek en onderwijs ontving hij de hoogste onderscheiding van die universiteit.

Hij leerde het Opus Dei kennen: een weg voor de gelovigen om de heiligheid in de wereld te zoeken door het gewone werk. Op deze weg vond hij het antwoord op de algemene oproep tot heiligheid van Christus aan alle gelovigen. In 1956 vroeg hij om toelating tot het Opus Dei. Vanaf dat moment intensiveerde hij zijn omgang met God door het gebed, de versterving, de dagelijkse Mis en communie, de wekelijkse biecht. Zijn groeiende devotie tot Onze Lieve Vrouw uitte zich in zijn inzet om het bidden van de rozenkrans te verbreiden. Hij legde zich toe op de studie en vorming van zijn geloof, en intensiveerde zijn apostolaat door anderen te laten delen in zijn vreugde en edelmoedigheid. Hij spoorde mensen aan om te bidden voor en financieel bij te dragen aan sociale projecten en geloofsinitiatieven waarin hij met veel offergeest werkte, aldus de sociale leer van de Kerk in praktijk brengend.

Hij zette zich op heldhaftige wijze in voor organisaties gericht op de beroepsvorming van boeren, arbeiders, arme vrouwen en studenten. Dit werk heeft hij tot aan zijn 92e jaar volgehouden.

Hij stierf op 17 oktober 1991 in Guatemala-stad aan kanker, nadat hij een lang en pijnlijk ziekbed voorbeeldig had gedragen.

Wie op voorspraak van Ernesto Cofiño een gunst heeft ontvangen en dit kenbaar zou willen maken, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de prelatuur van het Opus Dei, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller