Isidoro Zorzano
Start Omhoog Álvaro del Portillo Isidoro Zorzano Montserrat Grases Eduardo Ortiz Guadelupe Ortiz Ernesto Cofiño Toni Zweifel José Maria Hernández Encarnita Ortega

 

Start
Omhoog

De Dienaar van God Isidoro Zorzano werd op 13 september 1902 in Buenos Aires (Argentinië) geboren uit Spaanse ouders, die kort daarop naar Spanje terugkeerden en zich vestigden in Logroño.

De stichter van het Opus Dei, Jozefmaria Escrivá,
aan het ziekbed van Isidoro Zorzano.

Van jongs af aan onderscheidde hij zich door zijn inzet en toewijding. Op de middelbare school in Logroño was hij een medeleerling van de latere stichter van het Opus Dei, de heilige Jozefmaria Escrivá; deze zou een beslissende rol gaan spelen in het leven van Isidoro.

In 1927 studeerde hij af in Madrid als ingenieur. Hij was daar een voorbeeld van ijver en dienstbaarheid voor zijn medestudenten. Dit kwam nog meer tot uitdrukking in zijn beroepsleven, eerst in Cádiz en Málaga (1928-1936) en daarna in Madrid. In een tijd van hevige ideologische en sociale spanningen in Spanje wist Isidoro dankzij zijn beroepsbekwaamheid en belangeloze toewijding veel prestige te verwerven onder zijn collega’s en onder de werknemers bij de Spoorwegen, waar hij werkte. Hij had de wens om God te dienen door goed te werken en om veel zielen tot Hem te brengen. Met dit verlangen ging hij ook les geven, was hij actief in verschillende beroepsorganisaties en verrichte hij sociaal werk in arme stadswijken.

Op 24 augustus 1930 vroeg hij om toelating tot het Opus Dei. Hij was een van de eerste leden en toonde altijd een onvoorwaardelijke trouw aan deze roeping van God midden in de wereld. In 1936 verhuisde hij naar Madrid, waar hij in de universitaire wereld en onder collega’s een edelmoedig apostolaat verrichtte.

Van 1936 t/m 1939, gedurende de godsdienstvervolging tijdens de Spaanse burgeroorlog gaf hij blijk van een heldhaftige edelmoedigheid. Omdat hij als katholiek bekend stond liep hij gevaar, maar als Argentijns staatsburger genoot hij een zekere bewegingsvrijheid. In die hoedanigheid bood hij aan veel mensen geestelijke en materiële hulp; onder hen ook de leden van het Opus Dei die in Madrid waren ondergedoken of gevangen genomen.

Begin jaren veertig kreeg hij de eerste symptomen van een ernstige ziekte waaraan hij in korte tijd zou sterven: de ziekte van Hodgkin (bepaalde vorm van lymfeklierkanker). Zijn vereniging met God groeide tijdens zijn lange doodsstrijd. Artsen, verpleegkundigen en religieuzen die hem verzorgden waren verbaasd over de vrede waarmee hij zijn lijden droeg. Hij stierf op 15 juli 1943 na de ziekenzalving uit handen van de stichter van het Opus Dei te hebben ontvangen.

Biografie van
Isidoro Zorzano

Hij was een toonbeeld in de beleving van de geest van het Opus Dei: het zoeken van de heiligheid in het alledaagse christelijke leven midden in de wereld door het bekwaam vervullen van het beroepswerk met de bedoeling het menselijke bestaan te verlichten met het geloof en de liefde. Zijn faam van heiligheid verbreidde zich spoedig. Van 1948 tot 1954 vond in Madrid het onderzoeksproces plaats naar de faam van heiligheid, het leven en de deugden van de dienaar van God; in 1964 werd in Montreal (Canada) het proces gehouden over een aan hem toegeschreven wonderlijke genezing.

Een biografie over Isidoro in de Nederlandse taal is verkrijgbaar bij Stichting De Boog.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller