Toni Zweifel
Start Omhoog Álvaro del Portillo Isidoro Zorzano Montserrat Grases Eduardo Ortiz Guadelupe Ortiz Ernesto Cofińo Toni Zweifel José Maria Hernández Encarnita Ortega

 

Start
Omhoog

Toni Zweifel werd op 15 februari 1938 in Verona (Italië) geboren als zoon van een Zwitserse textielhandelaar.

Toni Zweifel

Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool in Zürich (ETH) waar hij in 1962 afstudeerde. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij een bedrijf in Zürich, was hij van 1964 tot 1972 betrokken bij een onderzoeksproject van het Instituut voor Thermodynamica aan de ETH. Daar zijn verschillende uitvindingen van hem gepatenteerd.

Hij was begaan met het lot van minderbedeelden. Deze zorg deed hem van werk veranderen: in 1972 richtte hij met anderen de Limmat Stichting op, waarvan hij de eerste directeur werd. Zeventien jaar lang, tot aan zijn dood, was hij in die hoedanigheid betrokken bij ontwikkelingsprojecten in meer dan dertig landen. De vrouw, het gezin, gezondheidszorg en onderwijs kregen daarbij zijn bijzondere aandacht. 

Op 19 maart 1962 sloot hij zich aan bij het Opus Dei: een door de heilige Jozefmaria Escrivá opgerichte instelling van de Rooms-katholieke Kerk met als doel de heiliging van het beroep en de dagelijkse plichten van de christen. Toni volgde deze weg loyaal en edelmoedig op. Hij verrichtte zijn onderzoekswerk met deskundigheid en stond altijd klaar voor anderen. Met zijn bescheiden manier van optreden was Toni een toegankelijk en goed gehumeurd iemand.

Toen hij in 1986 geconfronteerd werd met een ongeneeslijke leukemie, aanvaardde hij met overgave de wil van God. Hij zag in de ziekte een liefkozing van God, die hem in de gelegenheid stelde te delen in het Kruis van Christus en zich voor te bereiden op zijn definitieve ontmoeting met de Heer. Toni stierf in de vroege morgen van 24 november 1989 in geur van heiligheid. Zijn stoffelijk overschot rust op het Fluntern kerkhof in Zürich.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller