Plaats in de kerk
Start Opus Dei Veel gestelde vragen Plaats in de kerk Escrivá de Balaguer Heilig leven Getuigenissen Controverse Contact Sitemap

 

Start

Personele prelatuur

Plaats van het Opus Dei binnen de Kerk.

Prelatuur (vroeger prelatuur nullíus of vrije prelatuur), in het rooms-katholiek kerkelijk recht een kerkelijk gebied dat tot geen enkel (Latijns: nullus, genitief nullíus) bisdom behoort, doch een eigen, zelfstandig territorium vormt met als plaatselijke ordinarius de eigen prelaat.

Het Tweede Vaticaans Concilie introduceerde de personele prelatuur, in 1983 opgenomen in de nieuwe Codex Iuris Canonici. Een personele prelatuur (waarbij het gezag van de prelaat zich niet uitstrekt over een gebied, zoals bij een bisdom of prelatuur nullíus, maar over een specifieke groep personen) kan door de Apostolische Stoel worden opgericht ter bevordering van een passende spreiding van priesters of om bijzondere pastorale of missionaire werkzaamheden voor verschillende gebieden of onderscheiden sociale groeperingen te verrichten (CIC 1983: canones 294-297). Het Opus Dei is de eerste (en tot dusver enige) personele prelatuur, die in de Rooms-katholieke Kerk is opgericht (onder Johannes Paulus II in 1982).

Microsoft ® Encarta ® Naslagbibliotheek - Winkler Prins. © 1993-2003 Microsoft Corporation/Het Spectrum.

Wat voor relatie hebben de leden met de plaatselijke bisschop en met andere kerkelijke structuren?

De relatie van de lekengelovigen van het Opus Dei met hun parochiepriester, de bisschop en de paus is precies dezelfde als die van andere katholieken. Net als andere katholieken moeten zij zich houden aan bisschoppelijke regelgeving, de leer en leiding van de bisschop volgen en overeenkomstig hun omstandigheden volledig deelnemen aan het parochieleven. Hun verplichtingen jegens het Opus Dei zijn extra verplichtingen die beginnen waar het gezag van de bisschop ophoudt en die betrekking hebben op gebieden (bijvoorbeeld geestelijke vorming en apostolaatswerk) waar gelovigen vrij zijn elk pad te kiezen dat naar de heiligheid voert.

 

Opus Dei - Escriva Works - Romana - heilige Jozefmaria - De Boog 
Gegevens over Opus Dei 
Vaticaan - Katholiek Nederland

Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller